PROHLEDAT
NEJČASTĚJI HLEDANÉ
Městečko 50 km jižně od Karlovce, na řece Slunjčici, v chudé pahorkatině Kordunu, na cestě z Karlovce k Plitvickým jezerům.

Uprostřed městečka vytváří řeka malebný vodopád a peřeje. Nejpěknější pohled na tuto scenerii je z nového mostu přes řeku Koránu, do níž se Slunjčica vlévá. Jsou tu i pozůstatky hradu Frankopanů ze 14. stol. - pozoruhodné dřevěné strážní věže. Hrad býval v době tureckého ohrožení, kdy tudy probíhala Vojenská hranice, důležitým obranným bodem. Městečko bylo ve válce zač. 90. let značně poškozeno.

U nedaleké osady Rastoke jsou při ústí Slunjčice do Koraný turistickou atrakcí staré mlýny a peřeje. Od r. 1962 je tento pozoruhodný celek chráněn jako přírodní i kulturní památka. 16 km sv. od Slunje leží v Kordunu zříceniny hradu Cetingrad, pro Chorvaty historicky velmi významného. Patřil postupně předním chorv. rodům. V r. 1527 tu část šlechty zvolila Ferdinanda Habsburského chorvatským králem, což bylo příčinou sporů a válek v zemi. Hrad byl od r. 1536 až do 19. stol. s kratšími přestávkami v tureckých rukou. Turci jej přestavěli v pevný hrad, po jejich odchodu byl zbořen.

Offtrack.cz - Zábava do přírody, do města i na výlety autem. Hrajte s dětmi, s přáteli nebo sami, nejen v místě Slujn. Web: www.offtrack.cz/cs

Slunj - silniční mostSlunj - silniční most
Most přes řeku Korana
Slunj - řeka KoranaSlunj - řeka Korana
Řeka Korana
Slujn - řeka KoranaSlujn - řeka Korana
Slujn - řeka Korana
Slujn - městský znakSlujn - městský znak
Slujn - městský znak
Fotografie uživatelů
Slunj
vodopádu ve Slunj
Slunj